Seznam nemocí, které nebyly v roce 2019 převzaty do armády Běloruska

Hlavní Sítnice

Mám právo odmítnout atropin, protože cykloplegie předpokládá použití jiných midriatiků. A jak si myslíte, že s mými nevýhodami jsou šance, že nechodíte?

Zpráva byla přidána v 22:29

a jak moc může být můj křeč? Četl jsem, že u dospělých není prakticky žádný křeč.

Ano, zákon je stejný, s výjimkou přezkoumání. Koneckonců, mohu prostě vzdát atropinu, že je jedovatý a také studuji v soudci, musím složit zkoušky. A s atropinem vypadají špatně. Můžu nosit čočky s kapajícími očima?

Zpráva byla přidána v 22:46

Je mydriacyl lepší? co je jiné?

Zpráva byla přidána v 22:51

Na klinice bez atropinu napsal lékař vysokou krátkozrakost -7,5.
Refraktometr:
sph cyl ax
-6,75 -1,50 3
-6,25 -1,00 177

Jaká vize není v armádě

Vydává Vojenská lékařská vysoká škola 09/25/2018

Naléhavost otázky „s jakou vizí nejsou náborem pro armádu?“ Není pochyb o tom, protože v posledních letech existuje tendence snižovat počet naprosto zdravých mladých lidí, kteří mají dokonalé vidění. Trávit většinu času na počítači, hypodynamii, stresu, nezdravé stravě, špatných návycích - všechny tyto faktory nepříznivě ovlivňují stav zrakového smyslového systému, urychlují jeho fyziologické stárnutí.

Výsledek odchodu do vojenské evidence a zařazení do úřadu a určení konečné kategorie způsobilosti závisí na následujících faktorech:

legální gramotnost, studium užitečných informací

správnost taktiky stavby pro průchod návrhových opatření, přísné dodržování algoritmu vyvinutých akcí

důkladnost a včasnost přípravné fáze pro provedení všech nezbytných lékařských vyšetření

Účinnost shromažďování úplného balíčku dokumentů a získávání lékařských zpráv odrážejících zdravotní stav

Povinná přítomnost epicris (v přítomnosti chronických onemocnění) z místa pobytu při registraci

rozhodnost a vytrvalost v případě kontroverzní situace, ochota podstoupit další lékařská vyšetření za účelem získání objektivních výsledků

Vezmou do armády špatný zrak

Jak určit vyhlídky na osvobození od vojenské služby a legálně získat vojenské ID? Vyčerpávající informace jsou obsaženy ve zvláštním regulačním dokumentu - „Seznam nemocí“, na kterém se členové zdravotnické komise spoléhají při určování způsobilosti ke službě.

Pokud chce mladý muž zjistit, jaké jsou jeho šance, musí svou diagnózu spojit s hlavními referenčními body v této věci - články č. 29 - 36 oddílu „Nemoci oka a jeho pomocných orgánů“. Každý článek je věnován specifickému problému fungování zrakového smyslového systému. Aby rekrut nebyl trápen nejasnými pochybnostmi, měl by se kriticky podívat na svou „rezervu“ nemocí a podstoupit lékařská vyšetření, která určí přesnou diagnózu a kategorii způsobilosti pro vojenskou službu.

Kategorie „D“ zahrnuje extrémně závažné, chronické, neléčitelné nebo obtížně léčitelné progresivní funkční poruchy vizuálního smyslového systému, které nedovolují mladému člověku sloužit v armádě.

Vysoká míra refrakčních a akomodických anomálií, vyjádřená v myopii, dalekozrakosti (pravé nebo levé oko v jednom z meridiánů více než 12 dioptrií) a astigmatismu (jakýkoli typ na pravém nebo levém oku s rozdílem refrakce u dvou hlavních meridiánů více než 6 dioptrií).

Přečtěte si více o tom, zda vzít armádu s astigmatismem, čtěte na našich webových stránkách.

Velmi důležitým parametrem je ostrost zraku. Kategorie „D“ je přiřazena, když jsou indexy rovny 0,09 a dále klesající s ohledem na jedno oko nebo jeho slepotu se zrakovou ostrostí druhého oka 0,3 a dále na snížení, stejně jako v nepřítomnosti oční bulvy se zrakovou ostrostí druhého oka 0, 3 nebo méně nebo se zrakovou ostrostí v obou očích 0,2 a dále ke snížení výkonu.

V případě zjištění závažných deformací nejen vnímavé části zrakového systému smyslového oka - očního jablka - ale i části vodiče (zrakového nervu), jakož i pomocných prvků (očních víček, řas, spojivky, oběžné dráhy) vydá lékařská komise negativní verdikt.

Pokud je mladému člověku diagnostikována dočasná funkční porucha zrakového smyslového systému vyplývající z poranění, akutního onemocnění, chronického onemocnění v akutní fázi nebo chirurgického zákroku, je rekrut považován za dočasně nezpůsobilého podle článku 36 „Plánu nemocí“ a je zařazen do kategorie „G“ s odložení armády ze šesti na 12 měsíců.

Mladý muž není povolán ke službě, ale je na skladě, je-li přidělen do kategorie "B" - je omezen na fit. To znamená, že v budoucnu, v případě nepřátelství, může být povolán v pořadí druhé etapy. Většina rekrutů sní, aby si přesně tuto kategorii fitness.

[su_note note_color = "# D7EBFA" text_color = "# 333333 ″ radius =" 3 ″ class = "] Kategorie "B" odpovídají mírně vyjádřeným anatomickým změnám ve vizuálním přístroji. [/ su_note]

V případě diagnostiky slabých, drobných patologických stavů ve struktuře zrakových orgánů, které nejsou výrazem výrazného narušení fungování zrakového smyslového systému, se posuzuje způsobilost mladého muže sloužit v armádě podle článků 29-35 „Plány nemocí“.

Myopie je nejoblíbenější neinvazivní diagnóza. Oftalmologové sdílejí tři stupně krátkozrakosti:

 • slabé - až 3 dioptrie;
 • médium - od 3 do 6 dioptrií;
 • vysoké - více než 6 dioptrií.

Pro uvolnění krátkozrakosti je nutné vidění více než 6 dioptrií - to odpovídá „nedotknutelné“ diagnóze v souladu s požadavky článku 34 „Plány nemocí“.

Výsledek je platný v cykloplegických podmínkách (s „instilací“). K odstranění křečí očních svalů jsou potřebné kapky a výsledek bude pravdivý.

Kategorie „B“ - nábor je považován za způsobilého pro službu, avšak s určitými omezeními

To znamená, že služba je povolena pouze u některých vojáků. Kategorie "B" je rozdělena do 4 skupin, přičemž se zohledňují omezení zraku, stupeň důležitosti pro poskytování těchto nebo jiných patologií vývoje zrakového smyslového systému.

Při přidělování kategorie „B2“ rekrutům s diagnózou dichromasy a barevné slabosti stupně III - II je povolen provoz v tankových nebo námořních silách a na ponorkách.

Při přidělování kategorie B3 rekrutům s mírně výraznými, mírnými, neprogresivními anatomickými změnami očních víček, očních víček nebo spojivek mohou sloužit jako členové posádky a řidiči na APC, na bojových vozidlech pěchoty, na raketometech; služby v částech Ministerstva vnitra; v chemických jednotkách a jako specialisté při skladování a doplňování paliva hořlavých látek, jakož i v námořních pěchotních jednotkách; v ochranných částech.

Při přiřazování kategorie „B4“ rekrutům diagnostikovaným s přátelským strabismem v nepřítomnosti binokulárního vidění je povolena trvalá paralýza motorických svalů oční bulvy v nepřítomnosti diplopie, služba v radiotechnických jednotkách (komunikační jednotky) a ochrana raketových systémů.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím lékařské komise

Zoufalství, paniku a zhoršení konfliktní situace. Například, polyklinický lékař diagnostikoval náborového pracovníka s PTDD horního víčka, což ukázalo, že když se uvolní čelní sval, víčko pokrývá téměř celý žák. Doktor ve vojenském poddůstojnickém úřadu vidí méně než půl století. Co dělat s rekrutem v tomto případě, jakou taktiku zvolit?

Za prvé, aby se řídil článkem 29 „Plány nemocí“, který přímo říká, že PTDZ horního víčka jakéhokoli oka, pokrývající téměř celý žák, je kategorie „B“. Zadruhé je třeba požadovat předložení věci k posouzení aktem tak, aby třetí lékař objektivně odůvodnil spor.

Měli byste také věnovat pozornost skutečnosti, že nesprávně vyplněné doporučení pro další vyšetření může vést k odeslání do vojenské služby, a to i v případě, že draftee má nemožné onemocnění. Proto je důležité kontrolovat proces organizování odbytových aktivit a včas se odvolat proti rozhodnutí představenstva.

Pokud lékařská komise ve vojenském úřadu neprokázala míru způsobilosti náborového pracovníka ke službě, může být poslána, aby podstoupila další lékařskou komisi pro přezkoumání, a pak na jejím základě učiní konečný verdikt.

Jaký je hlavní závěr, který je třeba učinit pro nábor pracovníků?

Odložení armády nebo úplné uvolnění z provozu je možné pouze s plnou připraveností, dostupností zdokumentovaných výsledků průzkumů potvrzujících shodu zjištěné diagnózy s „plánem nemocí“.

S ohledem na zvláštní význam vizuálního systému pro vojenskou službu by měl být nábor odborně způsobilý jak v právním, tak v lékařském aspektu tohoto tématu. Pečlivě vypracujte články 29-36 sekce "Nemoci oka a jeho pomocné orgány" a porovnejte četbu s jejich šancemi.

Nebylo by zbytečné osvěžovat své znalosti v oblasti anatomie, fyziologie, prevence a hygieny tohoto smyslového systému otevřením školní (včetně elektronické) učebnice biologie. Ve snadno srozumitelné formě jsou prezentovány pojmy jako „dlouhověkost“, „krátkozrakost“, „barevná slepota“ a „astigmatismus“. Ilustrace a dynamické modely pomohou vizuálně pochopit optiku oka.

Přinejmenším, čím dál více zvládá terminologii, bude mladý muž schopen vědomě podstoupit všechny lékařské prohlídky, procedury a manipulace. Pokud je to nutné, neváhejte, nebojte se vypadat naprosto zmateně a směšně, zeptejte se lékaře na objasňující otázku.

 • Legislativa ve vojenském právu se často mění, takže informace se někdy stávají zastaralými rychleji, než se nám to podaří na místě aktualizovat.
 • Všechny případy jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Základní informace nezaručují řešení vašich problémů.

Odborní konzultanti proto pro Vás pracují nepřetržitě!

 1. Položte otázku prostřednictvím formuláře (níže) nebo prostřednictvím online chatu
 2. Zavolejte na horkou linku: 8 (800) 775 10 56

Armáda a zrak: Je osvobozena od armády s chudou vizí?

Kategorie fitness

Vojenská lékařská komise uděluje branci kvalifikační kategorii, přičemž věnuje pozornost jeho zdraví a stavu vidění. Menší oční patologie u mladého člověka nemusí mít vliv na službu v armádě. V případě vážných odchylek může mladý muž získat kategorii odkladu nebo havarijního stavu.

"A" - nábor je zdravý a vhodný pro službu v armádě:

 • "A1" - bez omezení, nedošlo k žádným závažným onemocněním.
 • "A2" - tam byly docela vážné zdravotní problémy nebo zranění, neexistuje žádné omezení ve speciálních jednotkách.
 • "A3" - omezení způsobená menšími problémy - až 2 dioptrie.

"B" - platí s omezeními:

 • "B1" - služba ve speciálních jednotkách, útočné jednotky, letectvo, vzdušné síly, pohraniční stráž ve federální službě.
 • "B2" - služba v námořních silách, na ponorkách, v tankových silách.
 • "B3" - členové posádky a řidiči na obrněném vojsku, na bojových vozidlech pěchoty, na odpalovacích (raketových) zařízeních; služby v částech Ministerstva vnitra; Chemické části a odborníci na skladování a doplňování paliva hořlavých látek, námořních sborů, výsadkových jednotek; ochranné části.
 • „B4“ - servis v radiotechnických jednotkách (komunikačních jednotkách), ochraně raketových systémů a části ozbrojených sil RF.

"B" - je omezena na přizpůsobení. Mladý muž není povolán ke službě, ale je uveden na skladě. V případě nepřátelských akcí bude vyvolán v pořadí druhého kola.

„G“ není dočasně vhodné. Odklad z armády na vidění je dán, pokud má mladý člověk akutní onemocnění, operaci nebo vážná zranění. Dává se od šesti měsíců do 12 měsíců, až do nástupu neviditelného věku nebo ke zlepšení stavu vidění, například po korekci. Je možné, že po několika zpožděních bude přiřazena kategorie „B“.

„D“ není vhodné. S nástupem nepřátelství se s touto kategorií nebere v úvahu. Nábor okamžitě obdrží vojenský průkaz s poznámkou o vojenském rozpadu.

Jaké nemoci jsou vyňaty z vojenské služby

Dočasně propustí brance z vojenské služby, dokud nezlepší svou vizuální funkci, nebo nemusí vůbec zavolat, pokud jejich vize není přístupná korekci. S jakou vizí neberte armádu? Pro krátkozrakost, hyperopii a astigmatismus jsou přiřazeny různé indikace omezení a zbytečnosti v závislosti na stupni onemocnění.

S krátkozrakostí

Krátkozrakost (krátkozrakost) - tato diagnóza je určena lidem, kteří nevidí objekty v dálce. Pokud má draftee zrak mínus 4, vezmou ho do armády? Takové vidění není důvodem pro přiřazení kategorie „B“ nebo „D“ - mladý muž je způsobilý ke službě.

Svah od armády v dohledu může být získán s krátkozrakostí, jestliže krátkozrakost má přinejmenším jedno oko přes 6 diopters (střední stupeň krátkozrakosti) - kategorie “B” je dáván, a přes 12 dioptrií (vysoký stupeň krátkozrakosti) - “D”. Více o krátkozrakosti →

S dalekozrakostí

Hyperopie (hyperopie) - patologie, při které člověk nevidí blízké objekty. Nebudou brát službu, pokud má mladý muž střední nebo vysokou hyperopii alespoň jednoho oka. S mírným stupněm dalekozrakosti (více než 8 dioptrií) - kategorie „B“ je dána as vysokým stupněm (více než 12 dioptrií) - je přiřazeno „D“. Přečtěte si více o dalekozrakosti →

Astigmatismus

Astigmatismus je onemocnění, při kterém se člověk nemůže zaměřit na objekt kvůli nepravidelnému tvaru čočky oka. S astigmatismem (přinejmenším v jednom oku) je více než 4 dioptrií, pak člověk dostane kategorii „B“, více než 6 dioptrií - „D“, to znamená, že je považován za nevhodný pro vojenskou službu. Více o astigmatismu →

Zraková ostrost a použitelnost

Důležitým faktorem při určování zdraví očí je zraková ostrost. V normě je index 1,0, což znamená, že osoba je schopna vidět ve vzdálenosti 2 bodů v blízkosti. U odchylky od normy se mohou ukazatele lišit od 0,9 do 0,1. Určuje se pomocí Snellenova stolu, který je v kanceláři každého očního lékaře. Pokud s ostrostí, odlišnou od normy, s brýlemi nebo čočkami, vidění spadá pod nezbytné požadavky, pak jste fit pro volání.

"D" je přiřazeno, pokud:

 • ostrost v jednom oku - 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v ostatních 0,3 nebo méně;
 • ostrost v obou očích je 0,2 a méně;
 • nepřítomnost oční bulvy jednoho oka, zatímco druhá má ostrost 0,3 nebo méně.

"B" je přiřazeno, pokud:

 • ostrost jednoho oka je 0,09 (méně než 0,09 nebo slepota oka) a v dalších 0,4 nebo více;
 • ostrost jednoho oka 0,3-0,4, další 0,3-0,1;
 • nepřítomnost oční bulvy v jednom oku a v jiném je ostrost 0,4 nebo více.

Jaké další nemoci oka neberou armádu?

Oční onemocnění, u nichž je kategorie „D“ přidělena rekrutovi:

 • Slepota
 • Glaukom
 • Aphakia a artifakia.
 • Zahraniční tělo uvnitř oka.
 • Perzistentní lagophthalmos.
 • Šilhání v nepřítomnosti binokulárního vidění.
 • Tapethorální retinální abiotrofie.
 • Atrofie zrakového nervu.
 • Odtržení sítnice nebo prasknutí.
 • Těžká patologie očních víček - fúze, kroucení a zvracení očních víček.
 • Nemoci slzných cest.
 • Chronická zánět spojivek.
 • Ulcerózní blefaritida.

V případě zranění nebo popálenin skléry, duhovky, řasnatého tělesa, rohovky, čočky, sklivce, sítnice, zrakového nervu je možné z armády stáhnout zrak.

Proč je pro armádu důležitá dobrá vize?

Konzulář by měl dobře vidět, protože lidé s krátkozrakostí, dalekozrakostí a astigmatismem mají fyzická omezení. Pokud byli mladí lidé s vážnými problémy s očima převezeni do armády, mohlo by to vést k slepotě a postižení. Pro strážní službu je také důležité - soukromý musí být vždy v pohotovosti (kdykoliv během dne nebo v noci), když projíždí standardy při střelbě atd.

Připojují se k armádě po korekci zraku?

U některých funkcí je důležitá vojenská služba, například při práci v oblasti vymáhání práva. A s dlouhým zrakem, s dlouhým zrakem nebo astigmatismem budou pro mnoho z nich zvažovat budoucí profesní otázku. Proto, mnoho jít na nápravnou operaci.

Ale vezmou armádu po korekci zraku? Pokud jste zpočátku měli kategorii „D“ - nevhodné, pak po opravě je nutné podstoupit lékařské vyšetření. Po úspěšném dokončení je nová kategorie "A" přiřazena - platná nebo "B" - omezena na platné, může sloužit. Pokud chcete být vzati do armády, pak vám pomůže nápravná operace.

Předpokládá se, že po očních operacích se oči stávají zranitelnějšími, proto je nutné sledovat fyzickou aktivitu a snažit se nepřehánět oči, aby se předešlo zraněním.

Pokud mladý muž dostane odklad z vojenské služby, pak po 6–12 měsících, s patologií nebo po operaci na očích, bude muset podstoupit druhou lékařskou kontrolu před zavoláním, aby potvrdil nebo popřel diagnózu.

Ti drafáti, kteří se zajímají, jak se zbavit armády, pokud mají problémy s jejich zrakem, mohou být poučeni, aby je viděl oftalmolog, aby bylo možné stanovit přesnou diagnózu a získat potřebné dokumenty, které mohou být později předloženy komisi. V případě závažných nemocí mladý muž neslouží, v mírnějších formách onemocnění může lékař uvést omezení služby.

PravoVed.by - Právní poradenství, právní pomoc advokáta, právní služby, zastupování před soudem.

Populární dotazy:

Požadavek na popis úlohy

Odsouzení neplatí dítě

Raboa

Registrace v hostelu

Získání povolení k pobytu

Registrace u manžela v jeho vlastnictví

Odmítnutí ambulance z hospitalizace

Je možné podat protipohledávku k určení pořadí

Promlčecí lhůta

Pozor! Každá z vašich otázek je jedinečná a právní poradenství je poskytováno pouze na základě právních předpisů platných v době psaní konkrétní otázky! Nebuďte líní a zeptejte se své jedinečné právní otázky. Vítáme každou výzvu k nám, ale zkuste se zeptat na svou právní otázku, aby byla současná právní situace co nejpodrobněji popsána bez vynechání jakýchkoli právních podrobností.

armáda a zrak

Dobré odpoledne Dokončení posledního ročníku střední školy, je otázka přijetí na soudce, aby dostal zpoždění. Mám problém s viděním. Jedno oko je 0,09 a méně než druhé 1. Vize není korigována brýlemi a čočkami. Brýle navíc dráždí oči. Jsem fit pro službu? A je odložení udělené armádou po přijetí ke korespondenci kurýrovi? Děkuji.

USNESENÍ MINISTERSTVA OBRANY BĚLORSKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVA ZDRAVÍ BĚLORSKÉ REPUBLIKY t
20. prosince 2010 N 51/170

O schválení pokynů na stanovení požadavků zdraví občanů v PostScriptu do vojenské služby, odvody k vojenské službě, rezervní služby, vojenské služby rezervních důstojníků, vojenských a speciálních poplatcích, vstupující vojenskou službu na základě smlouvy, ve vzdělávacím zařízení „Suvorov Minsk Military ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUTY, VOJENSKÝM FÁZEM INSTITUCÍ STŘEDNÍHO ZVLÁŠTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A INSTITUCÍ VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ VYKONÁ Z SPECIALITŮ DO SPECIÁLNÍ KOMORY Awns, specializace) pro ozbrojené síly pohraniční služby, vnitřních vojsk ministerstva vnitra, jakož i občané, kteří cestují studovat v institucích cizích zemí v dané odbornosti (zaměřené konkrétně, specializace) pro ozbrojené síly pohraniční služby, vnitřních vojsk ministerstva vnitřních VOJENSKÉ SLUŽBY, OBČANÉ BĚLORSKÉ REPUBLIKY V REZERVACI SILNÝCH SIL


Článek Kategorie police na
Harmonogram onemocnění, stupeň vojenské služby
onemocnění funkčních poruch
Count I Count II Počet III

35 Slepota, slabé vidění,
anomálie barevného vidění:

a) zraková ostrost NGI NGI NGO jednoho oka
0.09 a méně nebo jeho slepota na
zraková ostrost druhého oka je 0,3 a
nižší, stejně jako nedostatek očního
jablka se zrakovou ostrostí druhého
oči 0,3 a nižší nebo ostrost
pohled na obě oči 0,2 a níže

b) zraková ostrost jednoho oka NGM NGM NGM,
0.09 a méně nebo jeho slepota v GNS - IND
zraková ostrost druhého oka je 0,4 a
vyšší, stejně jako nedostatek očního
jablka se zrakovou ostrostí druhého
oči 0,4 a vyšší nebo ostrost
jednooký pohled 0.3 kdy
ostrost druhého oka od
0,3 až 0,1

c) zraková ostrost jednoho oka 0,4 NGM NGM GO
se zrakovou ostrostí druhého oka
od 0,3 do 0,1

d) dichromasy, slabost barev II - GO GO
III

Vysvětlivky k článku 35 harmonogramu chorob.
Zraková ostrost každého oka se bere v úvahu při korekci jakýchkoli brýlí, včetně kombinovaných, jakož i kontaktních čoček (v případě dobrých, ne méně než 20 hodin, tolerance, nedostatku diplopie, podráždění očí) a ve vojenském personálu pod vojenskou službou na základě smlouvy, je to intraokulární čočky. Osoby používající kontaktní čočky by měly mít běžné brýle, jejichž zraková ostrost nenarušuje vojenskou službu.
Zraková ostrost, která není v rozporu s průchodem vojenské služby pro osoby vyšetřované ve sloupcích I a II plánu onemocnění pro danou s korekcí, by měla být alespoň 0,5 v jednom a 0,1 v druhém oku nebo ne méně než 0,4 v každém oku. V pochybných případech se zraková ostrost stanoví pomocí kontrolních testovacích metod.
Při korekci s konvenčními sférickými skly, stejně jako s nekorigovanou anisometropií, zraková ostrost s prakticky tolerovatelnou binokulární korekcí, tj. S rozdílem v síle brýlí pro obě oči, není větší než 2,0 dioptrií, zohledněna ve všech grafech zkoumaných onemocnění. Korekce astigmatismu jakéhokoliv druhu by měla být prováděna válcovými nebo kombinovanými skly zcela přes všechny meridiány.
Pro ty, kteří vstupují do vojenských vzdělávacích institucí, je hlavní oční centrum, zraková ostrost s korekcí nepřesahující refrakční limit specifikovaný v sekci „r“ TDT určována pouze při krátkozrakosti, jednoduchém nebo komplexním myopickém astigmatismu a z jiných důvodů ke snížení ostrosti zraku (včetně astigmatismus s dlouhým dosahem nebo smíšeným astigmatismem) - bez korekce.
Se zrakovou ostrostí na každém oku, pro danou, bez korekce pod 0,3, se pracovníci MTR podstupující urgentní vojenskou službu, služba v rezervě považují za nezpůsobilé pro vojenskou službu v MTR a kategorii způsobilosti pro vojenskou službu v MTR osob vyšetřených ve sloupci III plánu nemocnosti Stanovuje se individuálně.
Při diagnostice forem a stupňů redukce barevného smyslu se prahové tabulky používají ke studiu barevného vidění.

S pozdravem, právník Filanovich Irina Nikolaevna (80291454519)

Armádní vize běloruska

Vedoucí právního oddělení asistenční služby pro úřady.

Armáda a zrak je obrovský předmět. Existují desítky očních onemocnění a každá z nich vykazuje samostatnou kategorii fitness. V tomto článku, s použitím příkladu nejběžnějších diagnóz, vyřeším, zda berou do armády špatný zrak.

S jakou vizí neberou armádu v roce 2019?

Podle harmonogramu onemocnění má každá oční choroba svou vlastní kategorii fitness:

 • "A" - je vhodný pro vojenskou službu.
 • "B" - vhodné pro služby s menšími omezeními.
 • "B" - je omezen na servis.
 • "G" - dočasně nevhodné.
 • „D“ není vhodné pro vojenskou službu.

Pokud tyto kategorie převedeme na oční onemocnění, pak osoby s nevýznamnými anatomickými rysy očních víček a spojivky, dalekozrakosti 6-8 dioptrií, krátkozrakosti 3-6 dioptrií, astigmatismus 2-4 dioptrií jsou považovány za vhodné pro vojenskou službu.

Kategorie „G“ (odklad z armády zrakem) zahrnuje onemocnění v akutních stadiích a pooperačních stavech.

Myopie a osvobození od armády

Myopie nebo krátkozrakost je oční onemocnění, při němž je zakřivení čočky narušeno a člověk se nemůže zaměřit na věci, které jsou daleko.

Vyšetření krátkozrakosti se provádí podle článku 34 Plánu nemocí. To je věřil, že vize -6 v armádě nebude zasahovat do služby. Získat vojenskou kartu zraku může být pouze s krátkozrakostí více než 6 dioptrií. Kategorie vhodnosti v tomto případě odpovídá následujícím údajům:

 • "B" - více než 6 a až 12 dioptrií;
 • "D" - více než 12 dioptrií.

Dalekozrakost a osvobození od armády

Hyperopie také nastane, když je čočka zakřivená. Pokud má alespoň jedno oko takovou poruchu, je diagnostikována hyperopie.

Ukazatele dalekozrakosti pro propuštění z armády by měly být následující:

 • "B" - více než 8 a méně než 12 dioptrií;
 • "D" - více než 12 dioptrií.

V ostatních případech je mladý muž uznán za způsobilého nebo částečně způsobilého k výkonu služby v určitých druzích vojsk.

Astigmatismus a armáda 2019

Existují tři formy astigmatismu: smíšený, jednoduchý nebo komplexní astigmatismus. Můžete se ocitnout v armádě s některým z nich, protože při určování kondice se lékaři nedívají na typ patologie, ale na stupeň jejího vývoje:

 • Slabý - rozdíl refrakcí u dvou meridiánů do 3 dioptrií,
 • Médium - rozdíl refrakcí u dvou meridiánů 3-6 dioptrií,
 • Silný - rozdíl refrakcí u dvou meridiánů více než 6 dioptrií.

Zda jsou převezeni do armády s astigmatismem, závisí na stupni zrakového postižení. Astigmatismus odpovídá vysokému stupni trvanlivosti "D". S mírným stupněm může oftalmolog vojenské lékařské komise dát kategorii „B“ nebo „C“. Kategorie „B“, která není volána, je nastavena, pokud rozdíl refrakcí překročí 4 dioptry. S astigmatismem převzatým do armády za přítomnosti slabého a mírného stupně až 4 dioptrie.

Zraková ostrost a použitelnost

Při každé lékařské prověrce se kontroluje zraková ostrost, která podle harmonogramu nemocí, s určitými ukazateli, může být také důvodem k propuštění z odvodu.

Tabulka 1. Zraková ostrost a kategorie tělesné zdatnosti

 • 0,09 nebo méně na jedno oko nebo jeho slepotu, 0,3 nebo méně na druhé oko;
 • 0,2 a méně na obou očích;
 • nepřítomnost oční bulvy s ostrostí zraku další 0,3 nebo méně.
 • jedno oko je 0,09 a méně nebo jeho slepota, druhé oko je 0,4 a více
 • jedno oko je 0,3, druhé oko je 0,3 až 0,1
 • jedno oko 0,4, další oko 0,3-0,1;
 • nepřítomnost oční bulvy s ostrostí zraku druhého oka 0,4 a více.

Rada asistenční služby pro rekruty:

Ne vždy, při absolvování lékařské komise, je možné zcela určit odchylky charakteristické pro konkrétní nemoc. Proto vám doporučuji, abyste přišli k lékařům s dostupnými závěry.

Připojují se k armádě po korekci zraku?

S pomocí léků, můžete nejen částečně nebo zcela obnovit zrakovou ostrost, ale také se zbavit astigmatismu. Jak léčba ovlivní možnosti odvodu, které kategorie způsobilosti čeká na brance a zda je zpoždění poskytnuto armádou po korekci zraku - odpověď na tyto otázky závisí na řadě důvodů. Řeknu o tom podrobněji.

Konečné rozhodnutí návrhové komise závisí na výsledcích léčby. Na fórech můžete najít informace, že volání je nemožné. To není. Při zkoumání vojenského komisariátu se spoléhá na výsledky nedávného lékařského výzkumu. I když byl v počátečním nastavení mladík zařazen do kategorie „B“, v době volání bude kategorie fitness stanovena na základě výsledků nového průzkumu.

Která vojska berou špatný zrak v Bělorusku

Vezmou do armády špatný zrak?

Naše čtečky pro ošetření spár úspěšně používají Eye-Plus. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Výzva k vojenské službě v armádě se provádí poté, co je návrhová rada spokojena s tím, že mladý muž je ze zdravotních důvodů způsobilý pro vojenskou službu. Jednou z indikací pro službu je stav náboru. Níže jsou popsány některé indikace parametrů vidění, ve kterých je nábor omezen nebo není vůbec prováděn.

Kategorie vhodnosti pro vojenskou službu na dohled

Podobně jako všechny ostatní ukazatele zdravotního stavu, vize spadá do následujících kategorií způsobilosti ke službě v ozbrojených silách Ruské federace:

 • A - nábor vhodný pro službu bez omezení;
 • B - volání má určitá omezení;
 • G - pro vojenskou službu není branec dočasně vhodný;
 • D - mladík je obecně nevhodný pro vojenskou službu.

V jakých případech omezuje vojenská služba přítomnost krátkozrakosti a hyperopie

Taková omezení existují. Jsou definovány v článcích 34 a 35 „Plánu nemocí“ 2016. Při dalekozrakosti (jinak hypermetropie) je lom světla oka narušen do té míry, že osoba, která trpí, není schopna jasně vidět objekty umístěné v malé vzdálenosti.

Materiál předmětu: Jak rozlišit krátkozrakost od hyperopie: kdy je plus a kdy je mínus?

Maximální hodnota, při které je vojenská služba možná, je 8 dioptrií. Indikátory dalekozrakosti v různých stupních omezení jsou následující:

 • „B“ je indikátorem hypermetropie jednoho oka, 6–8 dioptrií. Lidé s takovými indikátory jsou vhodné pro služby v ozbrojených silách s menšími omezeními.
 • „B“ je indikátorem hyperopie v rozmezí 8–12 dioptrií. V tomto případě služba není volána. Omezeno na dostupnost.
 • „D“ - index hyperopie přesahuje 12 dioptrií. V armádě neberte v žádném případě.

Krátkozrakost (jinak krátkozrakost) nastane, když refrakce oka je taková, že už není možné zaostřit vidění na objekty umístěné ve velkých vzdálenostech:

 • "B-3" - indikátor krátkozrakosti se pohybuje v rozmezí 3-6 dioptrií. Můžete sloužit v armádě s určitými omezeními.
 • „B“ - krátkozrakost v rozmezí 6–12 dioptrií. Pojistka je omezená. Volání nepodléhá.
 • „D“ je krátkozrakost jakéhokoli oka podél jednoho z meridiánů více než 12 dioptrií. Muž pro vojenskou službu není vůbec vhodný.

Takové zrakové postižení jako astigmatismus se objeví, když se změní tvar rohovky nebo čočky oka. Existuje rozdíl mezi refrakcemi hlavních meridiánů očí. Následky tohoto onemocnění jsou takové, že není možné zaměřit oči na předmětný objekt. V souladu s článkem 34 „Plánu nemocí“ 2016 jsou omezení pro tuto indikaci:

 • "B" - volání do armády s omezeními. Tento indikátor se mění v intervalech 2-4 dioptrií.
 • "B" - rekrut je omezený. Index astigmatismu se pohybuje od 4 do 6 dioptrií. Armáda nevolala.
 • "D" - neberte službu v armádě. Index astigmatismu je roven nebo vyšší než 6 dioptrií.

Takový parametr jako ostrost zraku může vážně ovlivnit odvod. Stejně jako ostatní charakteristiky je tento parametr vidění rozdělen do následujících kategorií:

"D" - osoba, která má sloužit v armádě, není vhodná. Tato kategorie zahrnuje mladé lidi, kteří mají:

 • jedna oční bulva chybí a zraková ostrost druhé nepřesahuje 0,3;
 • zraková ostrost obou očí je menší než 0,2;
 • jedno oko je 0.09 - slepota, druhá - méně než 0.3.

„B“ - člověk je omezen na vojenskou službu, nebere se do armády:

 • jedna oční bulva chybí, zraková ostrost druhého> 0,4;
 • jedno oko - 0,4, druhé - 0,3–0,1;
 • jedno oko je více než 0,4, druhé je menší než 0,09 je slepota.

„G“ je dočasně nevhodné. Přidělené v přítomnosti onemocnění orgánů zraku spojených s operací, akutní onemocnění, trauma, chronické onemocnění.

Chcete-li být připraveni vyřešit lékařskou provizi, můžete svůj zrak zkontrolovat na každé klinice. Lepší ne v tom, kde je osoba pozorována v místě bydliště.

Kromě výše uvedených očních vad stále existuje řada očních onemocnění, která mohou oddálit nábor armády nebo dokonce způsobit, že rekrut není vhodný pro službu. Tento článek proto poskytuje parametry, podle kterých mohou vzniknout omezení, jejichž hodnoty lze kontrolovat u každého oftalmologa. Tyto nemoci lze zcela nebo úplně vyléčit.

V posledně uvedeném případě mohou vizuální defekty týkající se výše uvedeného zůstat a potom je možno pomocí výše uvedených informací určit stupeň vhodnosti.

Všichni, kdo mají nárok na vojenskou službu s omezením, používají kontaktní čočky pro korekci zraku, by se měli starat o pořízení brýlí. I přes všechny změny probíhající v moderní armádě (zejména v domácím plánu) zůstávají požadavky na bojovou připravenost stejné. Přirozeně, že voják, který je upozorněn, nebude mít čas spojit se s kontaktními čočkami na žáky kontaktních čoček. Není čas ani se starat o ně. Brýle se nosí mnohem rychleji a jejich čočky jsou okamžitě utírány.

Pochopení pojmů „omezené přizpůsobení“ a „přizpůsobení omezením“ je třeba mít na paměti, že v prvním případě může být armáda vyzvána, pokud vypukne válka. Ve druhém se dostávají jen do určitých pozic a ne do všech poboček armády. Například ve výsadkových jednotkách s padákem skok i kuchaři. S brýlemi neskákejte. Současně, v jiné části vrtáku, kuchař s brýlemi je docela vhodné.

Viz také:

 1. Můžu se zbavit vidění tunelu?
 2. Zranění očí: co a co dělat?
 3. Bolest v oční bulvě

Informace pro draftees: pod jakou vizí neberou armádu

Každý podzim a jaro jsou vojenské výzvy. Před nástupem do služebního poměru se rekruti podrobují lékařským prohlídkám, aby zjistili jejich vhodnost pro vojenskou službu. A jaké je spojení takových pojmů, jako je vize a armáda? Ano, všechno je velmi jednoduché. Byl vytvořen seznam oftalmologických onemocnění, ve kterých se nedoporučuje provádět fyzicky tvrdou práci, jinak může člověk zcela ztratit zrak. Proto jsou stanovena ustanovení, která objasňují, jakou vizi nepřijímají armádu.

Kategorie trvanlivosti

Vzhledem ke stupni onemocnění existuje několik kategorií způsobilosti mladých lidí pro vojenskou službu:

 • „A“, když jsou mladí muži považováni za způsobilé pro volání.
 • "B", když mladý muž může vykonávat vojenskou službu, ale za určitých podmínek.
 • "B", když je mladý muž považován za osoby s omezeným použitím.
 • "G", když rekrut není vhodný pro určitou dobu.
 • „D“, když je mladý muž považován za zcela nezpůsobilého.

Popis kategorií fitness pro oční choroby

Nyní se pokusíme podrobně prozkoumat všechny kategorie fitness, aplikovat je na oftalmologická onemocnění. A zjistit, s jakou nemocí se vůbec nemůžete bát sezónních vojenských odvolání, když je položen odklad z armády v dohledu as jakou diagnózou bude muset splnit státní dluh.

Kategorie „A“

Tato kategorie předpokládá normální stav zrakových orgánů, tj. státního dluhu. Jsou však možné drobné odchylky (což neovlivní rozhodnutí komise):

 • mírné deformity očních víček a onemocnění spojivek;
 • krátkozrakost (krátkozrakost) do 3 dioptrií.
 • hyperopie (hyperopie) až 6 dioptrií.
 • astigmatismus na 2 dioptrie.

S takovými odchylkami v armádě však s mírným omezením zatížení. Nebude tedy možné, pokud by byly zjištěny výše uvedené patologické stavy, vytahovat z armády zrak.

Kategorie „B“

V tomto případě je mladý muž poslán sloužit, ale pouze v konkrétních jednotkách. Když voják spadá do této kategorie, nemoci zrakových orgánů zahrnují:

 • nemnoho rozvojových patologií nadrženého nebo duhovky, čočky, optického nervu;
 • glaukom počátečního stupně;
 • zraková ostrost jednoho oka je 0,4 a druhá je od 0,3 do 0,1;
 • krátkozrakost od 3 do 6 dioptrií;
 • hyperopie od 6 do 8 dioptrií;
 • astigmatismus od 2 do 4 dioptrií.

Kategorie "B"

Vezměte si vojenskou službu mladého muže, kterému byla přidělena kategorie "B", nebude fungovat (bude povolán pouze ve válečné době). Tato kategorie je přiřazena, když:

 • stejné nemoci, které jsou uvedeny v kategorii „B“, pouze s komplikovanější formou;
 • oddělení nebo roztržení vnitřního obalu oka;
 • závažný stav očních svalů, který vyžaduje okamžitý lékařský zásah;
 • krátkozrakost od 6 do 12 dioptrií;
 • hyperopie od 8 do 12 dioptrií;
 • astigmatismus od 4 do 6 dioptrií;

Za takových okolností je vojákům v jeho rukou vydán vojenský průkaz, který naznačuje, že mladý muž je zapsán do rezervy.

Kategorie „G“

Jedná se o odklad výzvy, který je poskytován po dobu trvání léčby. Tato kategorie je stanovena pro ty rekruty, kteří mají dočasné poruchy zrakových orgánů spojené s exacerbací chronického onemocnění nebo následky chirurgického zákroku. Po uplynutí stanovené lhůty musí rekrut absolvovat lékařskou prohlídku, jejíž výsledky komise rozhodne o vhodnosti nebo neschopnosti mladého muže pro vojenskou službu.

Kategorie „D“

To je přijato těmi draky, kteří v přítomnosti vážných zrakových onemocnění, mohou vzít provizi z armády. Patří mezi ně:

 • významné narušení nasolacrimálních kanálů ve stavu očních víček a spojivky;
 • glaukom 2, 3, 4 stupně;
 • zraková ostrost 0,2 a nižší v obou očích;
 • krátkozrakost více než 12 dioptrií;
 • hyperopie nad 12 dptr;
 • astigmatismus více než 6 dioptrií;
 • nízké vidění;
 • nedostatek vize.

Tato onemocnění vizuálních orgánů nedovolují mužům vstoupit do armády. Mladý muž je vydán vojenský průkaz a on je považován za osvobozeného od služby.

Pokud by však byl mladík vtažen do armády a později byly zjištěny podobné diagnózy, uvedení do provozu probíhá poměrně rychle.

Tabulky

Dále jsme shromáždili všechny nejzákladnější nemoci, na kterých záleží, zda budou mladého muže vracet do armády nebo ne a představí je v souhrnných tabulkách. Takže můžete snadno zjistit, jaké jsou vaše šance na osvobození od služby u krátkozrakosti, hyperopie, astigmatismu.

Korekce vidění

Nahoře jsme uvažovali, zda si vezmou do armády špatný zrak nebo ne. Závěry lze vyvodit následovně: vše závisí na specifickém onemocnění a stupni jeho vývoje. Je možné po korekci zrakových orgánů jít na splnění státního dluhu? Konec konců, s pomocí chirurgických operací, můžete plně obnovit funkci zrakových orgánů.

Konečné rozhodnutí o vhodnosti mladého muže pro vojenskou službu bude vykonávat komise vojenského registračního úřadu. Bude zohledněn výsledek a účinnost operace. Bude tedy možné zavolat mladé muže, kteří vyléčili astigmatismus nebo je opravili (rozdíl v lomu ve dvou meridiánech byl snížen například na 3 dioptrie).

Když však byl operativní zásah proveden po obdržení vojenského lístku, pak vojenská služba nemusí být splněna. Protože rekrut zapsaný v rezervě nemůže být povolán pro službu v době míru.

Více Článků O Zánět Oka