Fyzika 11. ročník. Didaktické materiály. Maron A.E., Maron E.A.

Hlavní Objektivy

M.: 2014. - 1 44с. 4. vydání, Sr. - M.: 2007. - 1 44с.

Tato příručka obsahuje testy pro sebeovládání, samostatnou práci, zkušební papíry. Navrhované didaktické materiály jsou zpracovávány v plném souladu se strukturou a metodikou učebnic V.A. Kasyanov “Fyzika. Základní úroveň. Stupeň 11 a fyzika. Hlubší úroveň. Stupeň 11.

Obsah
Předmluva 3
TESTY SAMOSTATNÉHO OVLÁDÁNÍ
TC-1. Elektrický proud. Proudová pevnost Proudový zdroj 4
TC-2. Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Odpor vodiče 5
TC-3. Specifický odpor vodičů. Závislost odporu vodičů na teplotě 7
TC-4. Připojení vodiče 9
TC-5. Ohmův zákon pro uzavřený okruh 11
TC-6. Změřte proud a napětí 13
TC-7. Tepelný efekt elektrického proudu. Jouleův zákon - Lenz 14
TC-8. Elektrický proud v roztocích a taveninách elektrolytů 15
TC-9. Magnetické pole Vliv magnetického pole na vodič s proudem 17
TC-10. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice 19
TC-11. Interakce elektrických proudů a pohyblivých nábojů. Magnetický tok 21
TC-12. Současná energie magnetického pole 23
TC-13. Fenomén elektromagnetické indukce 24
TC-14. Transformátor. Generování AC. Přenos výkonu ve vzdálenosti 26
TC-15. AC odpor, kondenzátor a induktor v cívce 29
TC-16. Volné elektromagnetické kmity 31
TC-17. Elektrický proud v polovodičích. Tranzistor. 32
TC-18. Elektromagnetické vlny 34
TC-19. Zásady rádiové telefonní komunikace 36
TC-20. Odraz a lom vln 39
TC-21. Čočky 41
TC-22. Lidské oko jako optický systém. Optická zařízení 43
TC-23. Vlnové rušení 44
TC-24. Difrakce Difrakční mřížka 46
TC-25. Foto efekt 48
TC-26. Atomová struktura 50
TC-27. Složení atomového jádra. Komunikační energie 52
TC-28. Přírodní radioaktivita. Zákon o radioaktivním rozpadu 53
TC-29. Umělá radioaktivita. Termonukleární fúze.. 54
NEZÁVISLÉ PRÁCE
CP-1. Proudová pevnost Ohmův zákon pro řetězovou sekci 56
CP-2. Odpor vodičů 57
CP-3. Připojení vodičů. Výpočet odporu elektrických obvodů 58
CP-4. Ohmův zákon pro uzavřený okruh 59
CP-5. Měření proudu a napětí 61
CP-6. Tepelný efekt elektrického proudu. Jouleův zákon - Lenz 62
CP-7. Přenos elektrického proudu ze zdroje ke spotřebiči 64
CP-8. Elektrický proud v kapalinách 65
CP-9. Magnetické pole Vliv magnetického pole na vodič s proudem 66
CP-10. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Interakce elektrického proudu 68
CP-11. Magnetický tok. Současná energie magnetického pole 69
CP-12. EMF v vodiči pohybujícím se v magnetickém poli. Elektromagnetická indukce. Vlastní indukce 71
CP-13. Generování AC elektrického proudu 72
CP-14. AC obvody. Volné elektromagnetické kmity 73
CP-15. Záření a příjem elektromagnetických vln 75
CP-16. Odraz a lom vln 76
CP-17. Refrakce světla rovinnou rovnoběžnou deskou a hranolem 77
CP-18. Objektivy. Tenká čočka vzorce 79
CP-19. Budování obrazů v objektivech 80
CP-20. Optické systémy. Optická zařízení 82
CP-21. Vlnová optika 83
SR-22. Foto efekt 85
SR-23. Atomová struktura 86
SR-24. Jaderná fyzika 87
SR-25. Radioaktivita 88
ŘÍDÍCÍ PRÁCE
KR-1. Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Připojení vodičů.. 90
KR-2. Ohmův zákon pro uzavřený okruh. Práce a výkonový proud 94
KR-3. Magnetismus 98
KR-4. Elektromagnetická indukce 102
KR-5. AC 106
KR-6. Elektromagnetické vlny 110
KR-7. Geometrická optika 114
KR-8. Vlnová optika 118
KR-9. Kvantová teorie elektromagnetického záření 122
KR-10. Jaderná fyzika 126
TABULKY FYZICKÝCH HODNOT 130
ODPOVĚDI
Zkoušky samokontroly 131
Nezávislá práce 134
Zkoušky 137
Odkazy 141

Jak číst knihy ve formátech pdf, djvu - viz sekce "Programy, archivátory, formáty pdf, djvu atd."

Tc 21 čočky volba 1 odpovídá. Reshebnik Fyzika Třída 11 Maron - 2018-11-21

Kontaktní čočky Clear 58 (Clear 58): cena, recenze

Ohnisková vzdálenost objektivu je 20 cm, vliv magnetického pole na vodič s proudem. Určete, jak moc se bude paprsek posouvat po výstupu desky do vzduchu. Online Reshebnik didaktické materiály o fyzice pro stupeň 9 Maron A. Předmět byl umístěn ve vzdálenosti 60 cm od objektivu. Co je určeno pro směr elektrického proudu? Závislost proudu na napětí. Při létání na nich, co může být kladen na čerpání, takže za měsíc nebo dvě nové lodi vhodné pro agenta zranění se objeví.

Zkoušky: Fyzika GDZ pro 8. ročník Maron

Jaká je optická síla jeho brýlí? Cena je stanovena na 1 kus. Osoba s normálním zrakem zkoumá subjekt pouhým okem. Po zamrznutí vytvořila ledová plochá konvexní čočka. Odděluje kladné a záporné poplatky. Tato příručka obsahuje testy pro sebeovládání, samostatnou práci, zkušební papíry.

Refrakce světla. Úplná reflexe

Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Optické optické čočky 5 dioptrií. Chlapec si sundal brýle, čte knihu a drží ji ve vzdálenosti 16 cm od očí. Bod je umístěn ve vzdálenosti 60 cm od roviny čočky. Učitelé lekce fyziky s pomocí této učebnice budou moci snadno a rychle zkontrolovat odpovědi na domácí úkoly svých studentů a připravit se na lekci. Ve sbírce hotových odpovědí byla zahrnuta celá řada didaktických materiálů.

Fyzika, 11. třída, Didaktické materiály, Maron AE, 2007

Ohnisková vzdálenost čočky je přibližně rovna 1 0,14 m 2 0,35 m 3 0,7 m 4 7 m 6. Směr řádného pohybu kladně nabitých částic. Index lomu vody je 1,33. Jaký lineární nárůst může dát? Ve dně nádrže je 3 metry dlouhá svisle balena tak, že její horní konec je pod vodou. Uveďte, kde je objektem vytvořen obraz objektu.

TECHNOLOGIE UČENÍ

Bod je umístěn ve vzdálenosti 60 cm od roviny čočky. Jaká je ohnisková vzdálenost objektivu? Paprsek dopadá na skleněnou desku s indexem lomu 1,5 o tloušťce 3 cm s rovnoběžnými plochami pod úhlem 70 °. V přechodu světelného paprsku z vody do. Pro hru 4 obrázky 1 slovo odpovědi jsme se rozhodli dát do formy obrázků s vyplněnou odpovědí. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Pokud se na křižníku s jednou baterií dá obnovit více než polovina pohonu, pak má bitevní loď velký pohon, a proto bych ji chtěl obnovit sám.

Rozhodnutí 2749. Fyzika OGE 2017, E.E. Kamzeeva. 30 možností.

Práce a síla proudu Magnetismus Elektromagnetická indukce Střídavý proud Elektromagnetické vlny Geometrická optika Vlnová optika Kvantová teorie elektromagnetického záření Fyzika atomového jádra Tabulky fyzikálních veličin Odpovědi Zkoušky pro vlastní kontrolu Nezávislé práce Zkušební papíry Reference. Paprsek světla spadá pod úhlem 40 ° na rovinně rovnoběžnou skleněnou desku s indexem lomu 1,4. První řádek tabulky ilustruje základní zákony geometrické optiky, zákon lomu a zákon odrazu, které jsou ilustrovány obrazy plochých optických částí: rovinná rovnoběžná deska a ploché zrcadlo. Vodič je v elektrickém poli. Ale nemyslím si, že je to velký problém. Odraz a lom vln Možnost 1 1. Obecně platí, že v laserových lodích, čím menší jsou zbraně, tím lépe.

GDZ o fyzice. 11. ročník. Marone Didaktické materiály. Nezávislý portál školy a univerzity 2018

Pouze verze pro iPhone má jinou ikonu. Který je rozptyl? Začlenění znalostí o astronomii do pilíře je dáno tím, že podle nových základních osnov 4 tato disciplína přestává být povinná a nejčastěji roztroušená do kurzu fyziky, díky čemuž je astronomie volitelná pro studium ve škole. Jaké zvětšení má mikroskop, pokud je hlavní ohnisková vzdálenost objektivu 4 mm, hlavní ohnisková vzdálenost okuláru je 15 mm a délka trubky je 12 cm? Je známo, že paprsek prochází optickým středem čočky bez lomu. Vytváří a udržuje potenciální rozdíl v elektrickém obvodu. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Podle našeho názoru učiníme nezbytné připomínky k navrhované podpoře.

Odpovědi na testy

Uveďte, kde je objektem vytvořen obraz objektu. Také k tomu nemusíte posílat SMS zprávy. Jaké schéma charakterizuje dalekozrakost? Co je určeno pro směr elektrického proudu? Který je rozptyl? Kde je obraz bodu S, vidíte, ukázalo se, že chřestýš může být otřesen od nuly

měsíc před naprosto hratelným státem, i když zpočátku odolávám změnám oblečení pro každou misi a typ raket se měnil, zatímco bonusový bonus byl slabě čerpán a letěl s těžkými drony, když nebyly žádné nemocnice, před každou misí jsem četl na ev-suvayvl, co mě čeká, Podíval jsem se na tabulky, kde jsem měl prioritu a tak dále. Která schémata charakterizují krátkozrakost? Základem pro výpočet, úhradu a inkaso zboží na zboží je: celní hodnota zboží a vozidel, 5. podle hodnoty transakce s dováženým zbožím. Vliv magnetického pole na vodič s proudem Působení magnetického pole na pohybující se nabité částice.

TECHNOLOGIE UČENÍ

No a poslední, podívejte se na hořák 4kh agentů. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Velmi dobré čočky pro každodenní nošení! Který z nich má blíže ke zvětšovacímu sklu, je-li vzdálenost od lupy k oku obou stejná? Tyto didaktické materiály jsou sestaveny v plném souladu se strukturou a metodikou učebnice B. Po průchodu optickou osou je paralelní paprsek světla otočen o 90 ° cm a paprsek spadá pod úhlem 50 ° na rovný trojúhelníkový hranol s indexem lomu 1,5 ° a úhlem lomu 60 °. rýže Jaké je úhlové zvětšení lupy s ohniskovou vzdáleností 10 cm? Vyjádřete odpověď v metrech a zaokrouhlete na desetiny.

Rozhodněte se, prosím, 2 možnosti)) A pokud někdo ví, co je to sbírka? I option.1. Vozík

Podíváme se na ni shora. Jak se změní vzdálenost mezi člověkem a jeho obrazem, když se osoba přiblíží k rovině zrcadla o 1 m? Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Online odpovědi Reshebnik na fyziku pro 8. ročník autorů Maron A. Energie magnetického pole proudu Eds v vodiči pohybujícím se v magnetickém poli. Míč hmoty m se pohybuje s rychlostí v a srazí se se stejnou pevnou koulí. Nastavte korespondenci mezi úhlem dopadu a úhlem lomu. Vlastní indukce Generování střídavých elektrických proudových obvodů.

Tc 21 čočky odpovědi

Reshebnik a GDZ o fyzice. 11. ročník. Maron A.E. Marone, EA Didaktické materiály.

Autoři: Maron A.E. Marone, EA

Vydání: 4. vydání, Sr. - M.: Drofa, 2007

Učebnice s úkoly, příklady a odpověďmi pro GEF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Tento Reshebnik a připravené domácí úkoly ve fyzice jsou určeny pro učitele a žáky 11. ročníku střední školy, aby si vyzkoušeli své znalosti z daného předmětu a pomohli při řešení domácích úkolů.

Učitelé lekce fyziky s pomocí této učebnice budou moci snadno a rychle zkontrolovat odpovědi na domácí úkoly svých studentů a připravit se na lekci.

Rodiče studentů mohou také kontrolovat své děti, jak správně vykonávali domácí úkoly.

Obsah Reshebnik a GDZ o fyzice. 11. ročník. Maron A.E. Marone, EA Didaktické materiály.

TESTY SAMOSTATNÉHO OVLÁDÁNÍ

TC-1. Elektrický proud. Proudová pevnost Proudový zdroj 3
TC-2. Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Odpor vodiče 4
TC-3. Specifický odpor vodičů. Závislost odporu na vodičích 6
TC-4. Připojení vodiče 8
TC-5. Ohmův zákon pro uzavřený okruh 10
TC-6. Změřte proud a napětí 12
TC-7. Tepelný efekt elektrického proudu. Jouleův zákon - Lenz 13
TC-8. Elektrický proud v roztocích a taveninách elektrolytů 14
TC-9. Magnetické pole Vliv magnetického pole na vodič s proudem 16
TC-10. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice 18
TC-11. Interakce elektrických proudů a pohyblivých nábojů. Magnetický tok 20
TC-12. Současná energie magnetického pole 22
TC-13. Fenomén elektromagnetické indukce 23
TC-14. Transformátor. Generování AC. Přenos energie ve vzdálenosti 25 km
TC-15. Rezistor, kondenzátor a indukčnost v AC obvodu 28
TC-16. Volné elektromagnetické kmity 30
TC-17. Elektrický proud v polovodičích. Tranzistor 31
TC-18. Elektromagnetické vlny 33
TC-19. Zásady rádiové telefonní komunikace 35
TC-20. Odraz a lom vln 38
TC-21. Objektivy 40
TC-22. Lidské oko jako optický systém. Optická zařízení 42
TC-23. Vlnové rušení 43
TC-24. Difrakce Difrakční mřížka 45
TC-25. Foto efekt 47
TC-26. Atomová struktura 49
TC-27. Složení atomového jádra. Komunikační energie 51
TC-28. Přírodní radioaktivita. Zákon o radioaktivním rozpadu 52
TC-29. Umělá radioaktivita. Termonukleární fúze 53

Fyzika, 11. ročník, didaktické materiály pro učebnice Kasyanova VA, Maron AE, Maron EA, 2014

Fyzika, stupeň 11, didaktické materiály pro učebnice Kasyanova VA, Maron AE, Maron EA, 2014.

Tato příručka obsahuje testy pro sebeovládání, samostatnou práci, zkušební papíry.
Navrhované didaktické materiály jsou zpracovávány v plném souladu se strukturou a metodikou učebnic fyziky V. A. Kasyanova. Základní úroveň. Stupeň 11 a fyzika. Hlubší úroveň. Stupeň 11.

TC-1. Elektrický proud. Proudová pevnost Zdroj proudu
Možnost 1
1. Vodič je v elektrickém poli. Jak se v něm pohybují bezplatné elektrické náboje?
A. Proveďte oscilační pohyb. B. Chaotické.
B. Řádný.
2. Co se týká směru elektrického proudu?
A. Směr řádného pohybu kladně nabitých částic.
B. Směr řádného pohybu záporně nabitých částic.
B. Neexistuje jednoznačná odpověď.
3. Jak se změnil proud v obvodu, když koncentrace nabitých částic vzrostla čtyřikrát a elektronová rychlost a průřez vodiče zůstaly stejné?
A. Nezměnil se.
B. Snížil se čtyřikrát.
B. Zvýšení čtyřikrát.
4. Jaká je úloha zdroje proudu v elektrickém obvodu?
A. Vytváří nabité částice.
B. Vytváří a udržuje potenciálový rozdíl v elektrickém obvodu.
B. Odděluje kladné a záporné poplatky.

Předmluva.
TESTY SAMOSTATNÉHO OVLÁDÁNÍ
TC-1. Elektrický proud. Proudová pevnost Zdroj proudu
TC-2. Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Odpor vodiče TC-3. Specifický odpor vodičů.
Závislost odporu na vodičích na teplotě.
TC-4. Připojení vodičů.
TC-5. Ohmův zákon pro uzavřený okruh.
TC-6. Změřte proud a napětí.
TC-7. Tepelný efekt elektrického proudu. Jouleův zákon - Lenz.
TC-8. Elektrický proud v roztocích a taveniny TS-9 elektrolytů. Magnetické pole Vliv magnetického pole na vodič s proudem.
TC-10. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice.
TC-11. Interakce elektrických proudů a pohyblivých nábojů. Magnetický tok.
TC-12. Energie proudu magnetického pole.
TC-13. Fenomén elektromagnetické indukce.
TC-14. Transformátor. Generování AC. Přenos výkonu na vzdálenost.
TC-15. Rezistor, kondenzátor a induktor v AC obvodu.
TC-16. Volné elektromagnetické kmity.
TC-17. Elektrický proud v polovodičích. Tranzistor
TC-18. Elektromagnetické vlny.
TC-19. Zásady rádiové komunikace.
TC-20. Odraz a lom vln.
TC-21. Objektivy.
TC-22. Lidské oko jako optický systém. Optické přístroje.
TC-23. Interference vln.
TC-24. Difrakce Difrakční mřížka.
TC-25. Foto efekt.
TC-26. Struktura atomu.
TC-27. Složení atomového jádra. Energie vazby
TC-28. Přírodní radioaktivita. Zákon radioaktivního rozpadu.
TC-29. Umělá radioaktivita. Termonukleární fúze
NEZÁVISLÉ PRÁCE
CP-1. Proudová pevnost Ohmův zákon pro řetězovou sekci.
CP-2. Odpor vodiče.
CP-3. Připojení vodičů. Výpočet odporu elektrických obvodů.
CP-4. Ohmův zákon pro uzavřený okruh.
CP-5. Změřte proud a napětí.
CP-6. Tepelný efekt elektrického proudu. Joule-Lenzův zákon.
CP-7. Přenos elektrického proudu ze zdroje ke spotřebiteli.
CP-8. Elektrický proud v kapalinách.
CP-9. Magnetické pole Vliv magnetického pole na vodič s proudem.
CP-10. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Interakce elektrických proudů.
CP-11. Magnetický tok. Současná energie magnetického pole
CP-12. EMF v vodiči pohybujícím se v magnetickém poli. Elektromagnetická indukce. Vlastní indukce.
CP-13. Generování střídavého elektrického proudu.
CP-14. AC obvody. Volné elektromagnetické kmity.
CP-15. Záření a příjem elektromagnetických vln.
CP-16. Odraz a lom vln.
CP-17. Refrakce světla rovinnou rovnoběžnou deskou a hranolem.
CP-18. Objektivy. Vzorec tenké čočky.
CP-19. Vytváření obrazů v objektivech.
CP-20. Optické systémy. Optické přístroje.
CP-21. Vlnová optika.
SR-22. Foto efekt.
SR-23. Struktura atomu.
SR-24. Fyzika atomového jádra.
SR-25. Fenomén radioaktivity.
ŘÍDÍCÍ PRÁCE
KR-1. Ohmův zákon pro řetězovou sekci. Připojení vodičů.
KR-2. Ohmův zákon pro uzavřený okruh. Práce a výkonový proud
KR-3. Magnetismus.
KR-4. Elektromagnetická indukce.
KR-5. Střídavý proud.
KP 6. Elektromagnetické vlny.
KR-7. Geometrická optika.
KR-8. Vlnová optika.
KR- 9. Kvantová teorie elektromagnetického záření.
KR- 10. Fyzika atomového jádra.
TABULKY FYZICKÝCH HODNOT.
ODPOVĚDI
Testy pro sebeovládání.
Nezávislá práce.
Vyšetření
Odkazy.

Bezplatné stažení e-knihy ve vhodném formátu, sledování a čtení:
Stáhněte si knihu Fyzika, stupeň 11, didaktické materiály pro učebnice Kasyanov VA, Maron AE, Maron EA, 2014 - fileskachat.com, rychlé a zdarma ke stažení.

Stáhnout pdf
Níže si můžete koupit tuto knihu za nejlepší cenu se slevou s dodávkou po celém Rusku. Koupit tuto knihu

Interaktivní fyzikální test: "Objektivy" -11 Cl.

Kapitálové vzdělávací centrum
Moskva

Mezinárodní dálková olympiáda

pro předškoláky a studenty ve stupních 1-11

 • Novoydarskaya Irina Tikhonovna
 • Zápis
 • 420
 • 30/30/2015

Číslo materiálu: DV-212023

POZOR VŠECH UČITELŮ: podle spolkového zákona N273-FZ „O vzdělávání v Ruské federaci“ pedagogická činnost vyžaduje, aby učitel měl systém speciálních znalostí v oblasti vzdělávání a výchovy dětí se zdravotním postižením. Proto je pro všechny učitele relevantní pokročilé vzdělávání v této oblasti!

Distanční kurz "Studenti s HVD: Charakteristiky organizace vzdělávacích aktivit v souladu s GEF" z projektu "Infurok" vám dává možnost uvést vaše znalosti do souladu s požadavky zákona a získat certifikát o pokročilém vzdělávání zavedeného vzorku (72 hodin).

 • 30/30/2015
 • 386
 • 30/30/2015
 • 647
 • 29/29/2015
 • 1220
 • 29/29/2015
 • 1367
 • 29/29/2015
 • 605
 • 29/29/2015
 • 644
 • 29/29/2015
 • 333

Nenašli jste to, co jste hledali?

Budete mít zájem o tyto kurzy:

Veškeré materiály zveřejněné na těchto stránkách, vytvořené autory stránek nebo zaslané uživateli stránek a prezentované na těchto stránkách pouze pro informaci. Autorská práva k materiálům patří jejich zákonným autorům. Částečné nebo úplné kopírování materiálů z těchto stránek bez písemného svolení správy je zakázáno! Redakční názor se nemusí shodovat s názorem autorů.

Odpovědnost za řešení jakýchkoli kontroverzních bodů týkajících se samotných materiálů a jejich obsahu předpokládá uživatele, kteří materiál zveřejnili na webu. Redaktoři stránek jsou však připraveni poskytnout plnou podporu při řešení jakýchkoli problémů souvisejících s prací a obsahem stránek. Pokud zjistíte, že materiály jsou na těchto stránkách nezákonně používány, informujte o tom administrátory stránek prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.

Tc 21 čočky volba 1 odpovídá

Přepis

1 Tc 21 volba čoček 1 odpovědí >>> Tc 21 volba čoček 1 odpovědi Tc 21 volba čoček 1 odpovídá Ohmovu zákonu pro řetězovou sekci. Interakce elektrických proudů a pohyblivých nábojů. Jak bude obraz, který je uprostřed objektivu, zavřený? Objekt je umístěn od difuzní čočky ve vzdálenosti větší než dvojitá ohnisková vzdálenost. Nastavte korespondenci mezi změnou vzdálenosti objektu od objektivu změnou velikosti objektu. Lidské oko jako optický systém. Nebojte se, pošleme jen ty nejdůležitější. Cookies jsou ve vašem prohlížeči zakázány. Vědět, že celkový optický výkon dvou čoček je složen dohromady. Všechny prvky výkresů jsou provedeny ve stejném měřítku. Typ čočky Refrakční paprsky Bikonvexní 1 bez refrakce B biconcave 2 se shromáždí na jednom místě B rovina konvexní 3 tvoří divergující paprsek Část Vědí, že celkový optický výkon obou čoček je složen dohromady. Tato příručka obsahuje testy pro sebeovládání, samostatnou práci, zkušební papíry. Jak se v něm pohybují bezplatné elektrické náboje? Přenos elektrického proudu ze zdroje ke spotřebiteli. Částečné nebo úplné kopírování materiálů z těchto stránek bez písemného svolení správy je zakázáno! Ohmův zákon pro uzavřený okruh. Tepelný efekt elektrického proudu. Objekt je umístěn od difuzní čočky ve vzdálenosti větší než dvojitá ohnisková vzdálenost. Obrázek zařízení Sběrná čočka 1 imaginární, rovná objektu B plochého zrcadla 2 imaginární, redukovaná B disipativní čočka 3 reálná, rovná objektu. Ve dveřním kukátku vidíte přímý, redukovaný, imaginární obraz člověka, na jakoukoliv vzdálenost, kterou by stál. Vytvořte obraz objektu mezi optickým středem a ohniskem sběrné čočky. Snížil se čtyřikrát. Fokus je 1 bod, ve kterém jsou shromážděny všechny paprsky po lomu čočkou 2, bod, ve kterém jsou paprsky procházející optickým středem čočky 3 shromažďovány, bod, ve kterém jsou všechny paprsky dopadající rovnoběžným paprskem na čočku shromážděny, po lomu 4 body ležícím na sekundární optice osa 2. Výpočet odporu elektrických obvodů. Tc 21 volba čoček 1 odpovědi Záření a příjem elektromagnetických vln. Ohmův zákon pro uzavřený okruh. Účinek magnetického pole na pohybující se nabité částice. Závislost odporu na vodičích na teplotě. Co je to objektiv pro to použít. Redakční názor se nemusí shodovat s názorem autorů. Vytváří a udržuje potenciální rozdíl v elektrickém obvodu. Formát: pdf 2014, 144c.

Fyzika Stupeň 8 základna Optika úloha banka 2) refrakce světla 3) absorpce světla 4) šíření světla

Fyzika 8 základní úkol banka "Optika" 1. Který z následujících zdrojů není zdrojem světla? Sun Moon Lightning Firefly 5) Žárovka 2. Proč difúzní paprsky rozptylují paprsky do různých

Varianta 2 1. Vyhledejte sílu elektrického pole E v bodě ležícím uprostřed mezi bodovými náboji q 1 = 8 nKl a q 2 = 6 nKl. Vzdálenost mezi

Varianta 1 1. Vzdálenost mezi dvěma bodovými náboji 10 nkl a 10 nkl je 10 cm Určete sílu působící na bodový náboj 10 nk, který je odstraněn 6 cm od prvního a 8 cm od druhého náboje. 2. Prvek

Cíl: studium metod pro stanovení ohniskových vzdáleností čoček sběru a rozptylu.

Cíl: studium metod pro stanovení ohniskových vzdáleností čoček sběru a rozptylu. Přístroje a příslušenství: optické čočky, sběrné a difuzní čočky, žárovky, štěrbinové membrány

8 třída 1. Tepelné jevy Otázka Odpověď 1 Jaký pohyb se nazývá termální?

8 třída 1. Tepelné jevy Otázka Odpověď 1 Jaký pohyb se nazývá termální? Nesprávný pohyb částic, které tvoří tělo, se nazývá tepelný pohyb. 2 Jaká energie se nazývá vnitřní energie

Lístek 2. Lístek 3. Lístek 4. Lístek 5. Lístek 6

VSTUPNÍ VSTUPENKY VE FYZIKII PRO PŘEPRAVNÍ CERTIFIKACI NA FYZIKÁLNÍ TŘÍDĚ 1 1. Modely plynů, kapalin a pevných látek. Tepelný pohyb atomů a molekul. Brownův pohyb a difúze.

čočky konvergující čočky

hlavní pojmy. Čočka je průhledné tělo, ohraničené na obou stranách zakřiveným povrchem. Čočka může být sbírána nebo rozptylována. Přímka procházející středy zakřivení ploch

P T I K A Laboratorní práce 9 STANOVENÍ ODOLNOSTI ODOLNÉHO OBJEKTU

REFERENCE Laboratorní práce 9 URČENÍ VZDÁLENOSTI OZNAČENÍ OBJEKTU Účel práce. Seznámení s nejjednoduššími optickými systémy a určení ohniskové vzdálenosti čoček sběru a rozptylu.

Diagnostická tematická práce 5 v rámci přípravy na OGE. předmět "Elektromagnetické jevy", část 2 (magnetické pole, optika)

Fyzika 9. ročník. Demonstrační možnost 5 (90 minut) 1 Diagnostická tematická práce 5 o přípravě na OGE na FYZIKU na téma „Elektromagnetické jevy“, část 2 (magnetické pole, optika) Pokyny

Část 1 Pro zadání 1 11 jsou uvedeny čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Čísla vybraných kruhů odpovídají.

Fyzika 9. ročník. Demo verze 5 (90 minut) 1 Fyzika. 9. ročník. Demonstrační možnost 5 (90 minut) 2 Diagnostická tematická práce 5 v přípravě na GIA-9 na FYZIKU na téma „Elektromagnetické

Laboratorní práce STANOVENÍ ZAMĚŘENÝCH VZDIALENOSTÍ ODBĚRU A ROZDĚLOVACÍCH LENSES. Teoretický úvod

Laboratorní práce STANOVENÍ ZAMĚŘENÝCH VZDIALENOSTÍ ODBĚRNÝCH A DIFUZUJÍCÍCH LENSŮ Teoretický úvod Pro popis šíření a interakce elektromagnetického záření s látkou, použití

Tematické řízení a samostatná práce ve fyzice. 11. ročník. Gromtseva O.I.

Tematické řízení a samostatná práce ve fyzice. 11. ročník. Gromtseva O.I. M.: Zkouška, 2012. - 144 str. Cílem knihy je otestovat znalosti studentů v průběhu kurzu fyziky 11. Publikační orientace

Do učebnice A.V. Peryshkinova fyzika. 8. ročník (M.: Drofa) Otázky ke zkoušce na téma "Tepelné jevy"

Otázky k zohlednění tématu "Tepelné jevy" 1-11 1. Jaké jsou termální jevy, které znáte. 2. Co charakterizuje teplotu? Jaká je teplota těla s rychlostí pohybu jeho molekul? 3. Co

Úkoly pro přípravu OCD 3. Oscilace a vlny

Úkoly pro přípravu OCD 3 Oscilace a vlny 1.1. Závislost souřadnic materiálového bodu, provádějícího harmonické oscilace podél osy Ox, je čas od času: x (t) = Acos (Bt + C), kde A = 20 mm,

Sevastopol 2016 rok

Státní rozpočet vzdělávací instituce města Sevastopol "Střední škola 52 pojmenovaná po D. D. Bezrukov" Pracovní program na téma "Fyzika" pro stupeň 8 pro akademický rok 2016/2017

3. Kolik stupňů se odráží od zrcadlového paprsku, je-li zrcadlo otočeno o 10 0? 1) 5 0 2))) 10)

Příklad banky úkolů pro fyzika (základní) část 2. třídy 2 Optika 1. Na obrázku je znázorněn světelný paprsek dopadající na zrcadlový povrch. Jaký je úhel dopadu? 1) 2 2) 1 3) 3 2.

Demonstrační test pro závěrečnou střední certifikaci pro fyziku studentů v akademickém roce 8. ročníku. Zpracoval: Lebakina V.V.

Demonstrační test pro závěrečnou střední certifikaci pro studenty fyziky v 8. ročníku 2015-2016. Zpracoval: Lebakina V.V. 2016 Vysvětlující poznámka. Navrhované demo

Část 4 OPTIKA. Práce 4.1 Stanovení ohniskových vzdáleností čočky a sférického zrcadla

Část 4 OPTIKA Práce 4.1 Stanovení ohniskových vzdáleností čočky a sférického zrcadla Vybavení: optická lavice, světelný zdroj, dvě bikonvexní čočky, jedna bikonkávní čočka, konkávní sférická

ZÁKLADY ZKOUŠEK OPTICKÝCH ŠKOLÍ NA DISCIPLINE

Ministerstvo školství a vědy Ruské federace Spolkové státní vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání "SIBERIAN STATE GEODETIC ACADEMY"

Cíle zkoušky na téma "Geometrická optika"

Úkoly Jednotné státní zkoušky na téma „Geometrická optika“ A 22. Předpokládalo se, že velikost imaginárního obrazu objektu vytvořeného difuzní čočkou závisí na optickém výkonu čočky. Musí experimentálně

Ministerstvo školství a vědy Ruské federální federální agentury pro vzdělávání Saratov State Technical University

Ministerstvo školství a vědy Ruské federace Federální agentura pro vzdělávání Saratov Státní technická univerzita OPTICAL BENCH Metodické pokyny pro výkon laboratoře

GEOMETRICKÁ OPTIKA

GEOMETRICKÁ OPTIKA 1. Osoba s výškou h = 1,8 m je ve vzdálenosti l = 6 m od sloupku s výškou H = 7 m. V jaké vzdálenosti je od osoby umístěno vodorovné zrcadlo,

Stupeň 8 Testy pro sebeovládání. Objektivy TSK

TSK 8.3.31 Objektivy 1. Objektiv se nazývá 1) průhledné tělo s hladkými povrchy na obou stranách 2) tělo, jehož strany jsou vyleštěny a zaobleny 3) průhledné tělo ohraničené stranami, které představují

+ α. Nalezené výrazy nahrazte úhly i1

009-00 školní rok 5, třída Fyzika Geometrická optika 8 Tenké čočky Použijte námi vyvinutou metodu ke studiu vlastností optických čoček Z libovolného bodu C nakreslíme sférický povrch poloměru

I. V. Jakovlev Materiály o fyzice MathUs.ru. Objektivy. Průběh paprsků. Bikonvexní čočka

I. V. Jakovlev Materiály o fyzice MathUs.ru Témata kódování Jednotné státní zkoušky: čočky. Objektivy. Cesta paprsků Refrakce světla je široce používána v různých optických zařízeních: kamerách, dalekohledech, dalekohledech, mikroskopech.

39. D 2 40% 1 l F 44.

. Vzdálenost objektivu od skutečného obrazu objektu je n = 5násobek ohniskové vzdálenosti objektivu. Najít zvýšení v G, se kterým je objekt zobrazen.. Vzdálenost od objektu ke sběru

Zkouška 1 na téma „Elektrické jevy. Přímý elektrický proud "MOŽNOST 1 Část A

Zkouška 1 na téma „Elektrické jevy. Konstantní elektrický proud "MOŽNOST 1 Část A Zvolte jednu správnou odpověď. 1. Elektrický proud v kovech je nerozlišitelný pohyb elektronů.

Laboratorní práce 15. Stanovení ohniskových vzdáleností sběrných a rozptylových čoček

Laboratorní práce 15 Stanovení ohniskových vzdáleností čoček sběru a rozptylu Objektiv práce: stanovení hlavních ohnisek a hlavních bodů čoček. Každý optický systém (čočky sestávající z několika

VYSVĚTLIVKA Pracovní program ve fyzice pro třídu 8G je vypracován v souladu s právními a regulačními dokumenty: Federální zákon

VYSVĚTLIVKA Pracovní program ve fyzice pro třídu 8G je vypracován v souladu s právními a regulačními dokumenty: spolkový zákon z 29.12. 2012 273-ФЗ „O vzdělávání v ruštině

Při zkoušce můžete použít pravítko a kalkulačku.

Zkouška z 8. ročníku komplexní školy zahrnuje test teoretických znalostí (1 otázka) a praktické znalosti v podobě dovedností při řešení problémů (1 úkol). Při zkoušce můžete použít pravítko a kalkulačku.

Fyzikální test Světelné jevy Stupeň 8. 1 možnost

Fyzikální test Světelné jevy Stupeň 8 Třída 1 Varianta 1. Měl by být bod světla zdrojem světla, aby objekt a předmět světla byly stínem a částečným stínem? 1) Akupresura 2) Prodloužená 3) Jakákoliv 2. Kdy

Učebnice: A. Peryshkin „Fyzika 8“, Moskva: Drofa, Test 2 na témata „Elektrické jevy. Elektromagnetické jevy. Světelné jevy.

Učebnice: A. Peryshkin „Fyzika 8“, Moskva: Drofa, 2008 Offset 2 na témata „Elektrické jevy. Elektromagnetické jevy. Světelné jevy. Otázky k odsazení: 1. Elektrifikace těles v kontaktu. Elektrické

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Stanovení ohniskových vzdáleností čoček.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Stanovení ohniskových vzdáleností čoček. Cíl: Seznámit se s metodami určování ohniskových vzdáleností čoček. Určete ohniskové vzdálenosti metody sběru a rozptylu čočky

Pracovní program ve fyzice pro stupeň 8. Vysvětlivka.

Pracovní program ve fyzice pro platovou třídu 8 Vysvětlující poznámka. Program byl sestaven v souladu s federálním zákonem Ruské federace ze dne 12.29.2012 273-ФЗ „O vzdělávání v Ruské federaci“

Ii. Obsah předmětu

I. Požadavky na úroveň přípravy studentů V důsledku studia kurzu fyziky 8. ročníku musí student: znát / chápat význam pojmů: fyzikální jev, elektrické pole, magnetické pole, vlnění, atom;

Plánované výsledky zvládnutí akademického předmětu V důsledku studia fyziky v 8. ročníku musí student znát a pochopit význam pojmů: elektrická

Plánované výsledky zvládnutí předmětu předmětu V důsledku studia fyziky v 8. ročníku musí student znát a chápat význam pojmů: elektrické pole, magnetické pole, význam fyzikálních veličin: vnitřní

1. Plánované výsledky zvládnutí akademického předmětu.

1. Plánované výsledky zvládnutí akademického předmětu V důsledku studia fyziky 8. ročníku ve studovaném oboru Elektrotechnické a magnetické jevy Student se naučí: rozpoznat elektromagnetické jevy

8. Pomocí zvětšovacího skla (F = 10 cm) můžete dosáhnout největšího zvětšení rovnajícího se A) 0,025. B) 1.C) 0,25. D) 2.5. E) 2.

Optika 1. Rychlost světla v různých látkách ve srovnání s rychlostí světla ve vakuu se zvyšujícím se indexem lomu A) nelze určitě určit. B) se periodicky mění. C) se nemění.

Diagnostická tematická práce 5 v rámci přípravy na OGE. předmět "Elektromagnetické jevy", část 2 (magnetické pole, optika)

Fyzika 9. ročník. Demonstrační varianta 5 (45 minut) 1 Diagnostická tematická práce 5 o přípravě na OGE na FYZIKU na téma „Elektromagnetické jevy“, část 2 (magnetické pole, optika) Pokyny

1. Ocelový díl byl zpracován pilníkem. Současně je předmět horký. To znamená, že vnitřní energie součásti

Překladová zkouška z fyziky v 8. ročníku se bude konat ve formátu OGE, který trvá 1 hodinu. 1. Struktura písemné práce: Práce se skládá ze tří částí, které se liší

Plánované výsledky rozvoje akademického předmětu Obsah programu vzdělávacího předmětu, předmět, disciplína. (70 hodin) Tepelné jevy.

Plánované výsledky zvládnutí akademického předmětu V důsledku studia kurzu fyziky 8. ročníku musí student: znát / pochopit význam pojmů: elektrické pole, magnetické pole; význam fyzikálních veličin:

Vytváření obrazů poskytuje tenký objektiv. Tenké čočky

Vytváření obrazů poskytuje tenký objektiv. Vzorec tenké čočky Obraz světelného bodu. Jakýkoliv objekt může být reprezentován jako množina bodů. Každý bod objektu svítí vlastní nebo odráží

Laboratorní práce 6 VÝZKUM LENSES

Laboratorní práce 6 VÝZKUM LENSU Účel práce: Experimentálně zkontrolujte složení tenké čočky a určete optické parametry čoček sběru a rozptylu. Vybavení a příslušenství:

PŘÍPRAVA PRO OGE PART 1

PŘÍPRAVA PRO OGE PART LIGHT Fenomén, paprsek světla padá na ploché zrcadlo. Úhel mezi dopadajícím paprskem a odrazeným paprskem se zvýšil o 30 0. Jak se změnil úhel mezi zrcadlem a odraženým paprskem? 2. Co se rovná

Magnetické pole Elektromagnetická indukce. Elektromagnetické kmity a vlny. Geometrická optika. Kvantové jevy

Magnetické pole Elektromagnetická indukce. Elektromagnetické kmity a vlny. Geometrická optika. Kvantové jevy Varianta 1 1 1 Krátkozraká osoba s brýlemi zkoumá předmět. Na sítnici

Blok 11. Optika (geometrická a fyzikální Přednáška 11.1 Geometrická optika Zákony šíření světla. Stín

Blok 11. Optika (geometrická a fyzikální Přednáška 11.1 Geometrická optika. 11.1.1 Zákony šíření světla. Pokud se světlo šíří v homogenním médiu, šíří se v přímce.

Tenké čočky. Průběh paprsků

I. V. Jakovlev Materiály o fyzice MathUs.ru Tenké čočky. Průběh paprsků Témata kódování EGE: čočky, optický výkon čočky. Podívejte se na obrázky objektivů z předchozího listu: tyto čočky jsou patrné

Fyzické vstupenky na ústní závěrečnou certifikaci absolventů IX. Tříd všeobecných vzdělávacích institucí Ruské federace

Fyzické vstupenky na ústní závěrečnou certifikaci absolventů IX. Tříd všeobecných vzdělávacích institucí Lístku Ruské federace 1 1. Mechanický pohyb. Cesta. Rychlost Zrychlení. 2. Měření síly

Diagnostická tematická práce 4 v rámci přípravy na zkoušku

Fyzika 11. ročník. Demonstrační možnost 4 (45 minut) 1 Diagnostická tematická práce 4 o přípravě na EGE na téma „Elektrodynamika (elektromagnetická indukce, elektromagnetické oscilace)

Testovací papíry z fyziky 29 skupina 4 semestr Vyřešte jednu z navrhovaných možností v každém testu.

Testovací papíry z fyziky 29 skupina 4 semestr Vyřešte jednu z navrhovaných možností v každém testu. Zkouška 11 Mechanické vibrace. Elastické vlny. Možnost 1 1. Materiál

9. ročník. kde X je počet kroků, které se žebřík pohybuje za 1 sekundu. Pomocí výrazů k nalezení a, dostaneme

Stupeň 9 Úkol 1 Chlapec sestoupil eskalátorem dolů o 30 vteřin, šlápl na 40 kroků, pak okamžitě vystoupil za 100 vteřin a šlápl na 80 kroků.

TĚŽKÉ ZÁKONY GEOMETRICKÝCH OPTIC

TĚŽKÉ ZÁKONOVÉ ZÁKONY GEOMETRICKÝCH OPTIC NESREDINOV FS, KHRUSHCHEVA T., SHTELMAH KF ÚČEL PRÁCE: stanovit ohniskovou vzdálenost čoček s tenkým sběrem a rozptylem pomocí různých metod. ÚLOHY: 1.

Skóre 3 4 5

Materiály pro průběžnou certifikaci ve fyzice pro žáky 8. ročníku Specifikace Cíl: stanovit úroveň vzdělávacích výsledků studentů fyziky pro 8. ročník základní školy. Dokumenty

Závěrečná certifikační činnost ve fyzice. 8. ročník

Státní rozpočet vzdělávací instituce střední škola 277, Kirovsky okres Petrohrad 198215, Veteranov avenue, dům 14, písmeno A, tel / fax. (812) 377-36-05 E-mail:

Zkušební a měřicí materiály pro provádění průběžné certifikace ve fyzice v roce 2018. 8. ročník

Zkušební a měřicí materiály pro provádění průběžné certifikace ve fyzice v roce 2018 Stupeň 8 Specifikace práce ve fyzice v platové třídě 8. Účelem práce je určit úroveň zvládnutí studentů

Geometrická optika

Varianta 1 1. Určete absolutní index lomu látky, pokud je úhel celkového vnitřního odrazu 30. 2. Jaká je rychlost světla v diamantu? 3. Kámen ležící na dně rybníka

Městská rozpočtová vzdělávací instituce "Gymnasium"

Obecní rozpočtová vzdělávací instituce "Gymnázium" Doporučeno: Metodické sdružení učitelů přírodního cyklu Protokol z "30" 08. 206. Schváleno: objednávkou MBOU "Gymnasium" "30"

Přednáška 10. Autor: Sergey Evgenievich Muravev Kandidát fyzikálních a matematických věd, docent katedry teoretické jaderné fyziky, NRNU MEPhI

Přednáška 10. Autor: Sergey Evgenievich Muravyov Kandidát fyzikálních a matematických věd, docent na katedře teoretické jaderné fyziky, NRNU MEPhI Viditelné světlo Co je to „viditelné světlo“? - elektromagnetická vlna -

Závěrečný test z fyziky pro žáky 8. ročníku. 1 možnost

Závěrečný test z fyziky pro studenty ve třídě 8 1 možnost Pokyny pro studenty Zkouška obsahuje 20 úkolů s jednou správnou odpovědí, která se odhaduje na 1 bod. Doba chodu 40 minut. Vyberte jednu

8. ročník 9. Pomocí grafu proudu versus napětí na koncích vodiče určete odpor vodiče.

Stupeň 8 Zkouška 1 na téma "Elektrické jevy. Konstantní elektrický proud “Část 1 MOŽNOST 1 ČÁST A Zvolte jednu správnou odpověď 1. Elektrický proud v kovech je náhodný pohyb.

Městská rozpočtová vzdělávací instituce sekundární všeobecné vzdělávání "School 93" městská čtvrť Samara

obecní rozpočtová vzdělávací instituce sekundární všeobecné vzdělávání "škola 93" městské části Samara "uvažováno" na zasedání metodického sdružení učitelů přírodních a humanitárních oborů

LABORATOŘNÍ PRÁCE 3 STANOVENÍ ZAMĚŘENÝCH VZDÁLENOSTI ČINNOSTÍ METODOU BESCEL. Stručná teorie

LABORATOŘNÍ PRÁCE 3 STANOVENÍ ZAMĚŘENÝCH VZDÁLENOSTI ČINNOSTÍ BESCELOVOU METODOU Cíl: studium zákonů geometrické optiky, stanovení ohniskové vzdálenosti čoček. Přístroje a příslušenství: optické lavice, t

Laboratorní zpráva 502 Fresnelova bašismus

Kazan (Volha federální univerzita) Institut fyziky laboratoř hlásí 502 Fresnelovi biprism. 2016 Laboratorní práce 502 Fresnelova bicismismus Cíl: studium duálního fenoménu

BANKA SPOLEČNOSTI. ELEKTROMAGNETICKÉ VIBRACE A VLNY OPTIKA Vlastní indukce. Přijímat a přenášet AC. Transformátor.

BANKA SPOLEČNOSTI. ELEKTROMAGNETICKÉ OSCILACE A VLNY OPTIKA. 3.1. Vlastní indukce. Přijímat a přenášet AC. Transformátor. Ke každému z úkolů zadaných 4 odpovědí, z nichž pouze jedna je správná.

Lab 1 Stanovení ohniskových vzdáleností čoček

Laboratorní práce Stanovení ohniskových vzdáleností čoček Účel práce: Stanovení ohniskových vzdáleností a optických schopností čoček sběru a rozptylu. Vybavení: osvětlovač, skleněná deska s obrazem

Práce 8 t

Práce 8 STANOVENÍ ZAMĚSTNANÉ VZDÁLENOSTI ODBĚRŮ A DIVIDUJÍCÍCH OBJEKTŮ Účel práce: stanovení ohniskové vzdálenosti čoček s použitím objektivu.

Cíle a cíle studia předmětu. Hlavními cíli studia kurzu fyziky ve stupni 8 jsou:

Vysvětlivka Pracovní program pro platovou třídu 8 byl sestaven v souladu s federální složkou státního standardu základního všeobecného vzdělávání ve fyzice, schváleného v roce 2004. Práce

Pracovní program pro 8. ročník všeobecných vzdělávacích institucí základního vzdělávání (základní úroveň) t

Pracovní program pro 8. ročník všeobecných vzdělávacích institucí základního všeobecného vzdělávání (základní úroveň) Zvažováno na zasedání pedagogické rady Zápis 1 ze dne 28.8.2014 Moskva

Přejít na stránku s plnou verzí »

Ministerstvo školství a vědy Ruského federálního státního rozpočtového zřízení vyššího odborného vzdělávání "Tula Státní pedagogická univerzita

PRACOVNÍ PROGRAM PODLE TŘÍDY FYZIKY 8 (základní úroveň)

Městská rozpočtová vzdělávací instituce Bekasovskaya Střední škola okresu Naro-Fominsky, Moskevská oblast PRACOVNÍ PROGRAM VE FYZIKÁLNÍ TŘÍDĚ 8 (základní úroveň) Zpracoval:

Upravený pracovní program pro studenty se zdravotním postižením s fyzikou ve fyzice Stupeň 8. Vývojář: Petrenko TA, učitel fyziky

Přizpůsobený pracovní program pro studenty s HIA s CSP na fyzice Stupeň 8 Vývojář: Petrenko TA, učitel fyziky 2017. 1. Vysvětlující poznámka Tento program je založen na autorově

Obsah programu Tepelné jevy 14 hodin

Vysvětlivka Program je založen na příkladném programu základního všeobecného vzdělávání ve fyzice v souladu s federální složkou státního standardu MŠMT

Atestační materiál pro provádění průběžné certifikace ve fyzice pro studenty třídy 8

Atestační materiál pro provádění průběžné certifikace ve fyzice pro studenty 8. třídy Demonstrační volba Část A Z navrhovaných odpovědí na úkoly A1-A18 vyberte správnou.

VYSVĚTLIVKA

1 VYSVĚTLIVKA Pracovní program ve fyzice je založen na federální složce státního standardu, přibližném programu základního všeobecného vzdělávání ve fyzice a astronomii a programu.

Testovací otázky. Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Testovací otázky. Míč, osvětlený bodovým zdrojem světla, vrhá stín na obrazovku. Průměr koule je občas menší než průměr jejího stínu. Vzdálenost od zdroje k míči je menší než vzdálenost od míče

Kalendář Tematické plánování ve fyzice

Obecní vzdělávací instituce Shushkodomskaya střední škola pojmenovaná po Arkhipov I.S. Městská část Buysky v regionu Kostroma, s metodickou radou: Protokol

A15 úkoly ve fyzice

Úlohy A15 ve fyzice 1. Existují čtyři tenké čočky a bodový zdroj světla. Níže uvedené obrázky ukazují zdroj S a jeho obrazy S získané pomocí těchto čoček. Který z

6. Počet úkolů v jedné verzi testu je 30. Část A 18 úkolů. Část B 12 úkoly.

2 6. Počet úkolů v jedné verzi testu 30. Část A 18 úkolů. Část B 12 úkoly. 7. Zkušební struktura Sekce 1. Mechanika 11 úkolů (36,7%). Oddíl 2. Základy molekulární kinetické teorie a

Úvod do laboratorní práce na optice

Úvod do laboratorní práce na optice Optika je obor fyziky, který studuje vlastnosti a fyzikální podstatu světla, jevy spojené s šířením světla a jeho interakci s hmotou.

Vysvětlivka Plánované výsledky předmětu znát / porozumět: být schopen: OBSAH PROGRAMU I. Tepelné jevy 25 hodin

Poznámka: Tento program předmětu "Fyzika" pro studenty 8. ročníku vzdělávací instituce "Bolsheokinskaya Secondary School" byl vytvořen na základě autorského práva.

Odpověď: 35. Odpověď: 21.

Úkoly na téma "Elektrodynamika" (texty Demidova M.YU.EGE-2017) Varianta 1 Úloha 14. Pět identických odporů s odporem 1 Ohm je připojeno k elektrickému obvodu, kterým proudí proud I = 2 A

Laboratorní práce 5.1 MODELOVÁNÍ OPTICKÝCH SYSTÉMŮ Účel práce Stručná teorie

Laboratorní práce 5. MODELOVÁNÍ OPTICKÝCH SYSTÉMŮ 5. Účel práce Cílem práce je seznámit se s konstrukcí obrazu v tenké čočce a mikroskopu a zkontrolovat vzorec pro zvětšení mikroskopu.

E. N. Filatov PHYSICS. Experimentální cvičení. Část 3. Světelné jevy MOSKVA VSHMF "AVANGARD" 2001

E.N. Filatov FYZIKA 8 Experimentální učebnice Část 3 Světelné jevy MOSKVA Avantgardní Moskevská hudební akademie 2001 OBSAH Pokyny 4 1. Světlo. Činnost světla Světelné zdroje Rychlost světla 9 2.

I. Požadavky na úroveň školení studentů

I. Požadavky na úroveň výcviku studentů Studenti by měli znát: Pojmy: vnitřní energie, přenos tepla, přenos tepla, množství tepla, měrné teplo, měrné teplo spalování paliva, teplota

Vysvětlivka

Vysvětlivka Pracovní program ve fyzice pro 8 tříd vychází z požadavků na výsledky základního vzdělávacího programu základního všeobecného vzdělávání.

Pracovní program pro fyziku Stupeň 9

Obecní obecná rozpočtová instituce Vyshnevolotsky okres "Sunny střední školy" souhlasil. Zápis 1 Metodické rady ze dne 28. 8. 2015 Předseda

A7. Barevné pruhy lze pozorovat při pádu bílého světla. 1) pouze A 2) pouze B 3) a A a B 4) ani A ani B

FYZIKA, Varianta tříd, březnová FYZIKA, Varianta tříd, Březen Regionální diagnostická práce na VRSTNÍ FYZII Část I, 4 4 6 8 U, B 4. Obrázek ukazuje graf proudu v vodiči versus napětí

Základní zákony a vzorce fyziky Optika 390 λ 750 Geometrická optika = 2 = 1, v = α

Optika Optika je část fyziky, ve které jsou studovány jevy a zákony, které jsou spojeny s výskytem, ​​šířením a interakcí světelných elektromagnetických vln (390 nm λ 750 nm). Geometrické

Tematické plánování

Vysvětlující poznámka Pracovní program ve fyzice ve stupni 8 byl sestaven na základě následujících regulačních dokumentů: - řád Ministerstva školství Ruska ze dne 5. března 2004 1089 „O schválení federální složky

OPTICKÁ OPTICKÁ GEOMETRICKÁ A VLNA. SVĚTELNÁ RYCHLOST 1. Metoda výměníku. Rychlost světla poprvé měřil dánský astronom Roemer v roce 1676.

SVĚTELNÁ RYCHLOST GEOMETRICKÝCH A VLKŮ. Metoda Remer. Rychlost světla byla poprvé měřena dánským astronomem Remerem v roce 676. C = 5000 km, satelit Io v poloze I byl ve stínu Jupiteru 4 hodiny 8

Dotazy ke zkoušce doklady o disciplíně Fyzika

Otázky ke zkoušce z oboru Fyzika Vstupenka 1 1. Fyzika a metody vědeckého poznání. Moderní fyzický obraz světa. 2. Magnetické pole. Magnetická interakce. Magnetický indukční vektor.

8. ročník TÉMA 1. TEPELNÁ FENOMENA (23 h)

8. ročník lekce Název tématu učebnice Typ lekce Hlavní obsah Demonstrace Datum konání PŘEDMĚT 1. TEPELNÁ FENOMENA (23 h) Zákon. Datum Poznámka 1/1 Thermal Motion. Bezpečnost (T / b) v

Fyzika 7-9 tříd. 8. ročník 1. Tepelné jevy. 2.Elektrické jevy. 3. Elektromagnetické jevy. 4. Světelné jevy.

Fyzika 7-9 tříd. Autoři programu: E. M. Gutnik, A. V. Peryshkin Stupeň 8 70 hodin (2 hodiny týdně). 1. Tepelné jevy. (25 hodin). 2.Elektrické jevy. (27 hodin). 3. Elektromagnetické jevy. (7 hodin).

INTERFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ V ZKUŠENOSTI S BIPRISMEM

LABORATOŘNÍ PRÁCE 42 STUDIUM INTERFERENCE V ZKUŠENOSTI S FRENELOVÝM BIPRISMEM Účelem práce je studium rušení světla ve zkušenosti s Fresnelovým biprismem. Odhad vlnové délky laseru a úhlu lomu

Pracovní program ve fyzice Grade 8 pro akademický rok

Pracovní program pro fyziku 8. ročníku pro školní rok 2017 - 2018. Pracovní program byl následující: Kosilina L.V. Moskva Obsah 1. Plánované výsledky. 2. Obsah vzdělávacího procesu 3. Kalendář-tematické

Vysvětlivka.

Vysvětlivka. Kalendářové tematické plánování je nedílnou součástí vzdělávacího metodického souboru, který zahrnuje: 1) programy pro vzdělávací instituce: fyziku. Astronomie 7-11kl.

CALENDAR-THEMATIC PLANNING 8 CLASS (68 hodin, 2 hodiny týdně)

KALENDÁŘ TEMATICKÁ PLÁNOVÁNÍ TŘÍDA 8 (68 hodin, 2 hodiny týdně) Téma lekce Datum Prvky obsahu Požadavky na úroveň výcviku studentů 1/1 Souhrnný stav hmoty. Interakce

Běží na TCPDF (www.tcpdf.org)

Běží na TCPDF (www.tcpdf.org) Vysvětlující poznámka. Stav programu Tento pracovní program ve fyzice je založen na „Programu základního všeobecného vzdělávání“. Fyzika Stupně 7-9, autoři: A.

Dodržování kontinuity CMD v této třídě.

ANOTACE pracovního programu ve fyzice 8. ročníku. Program byl sestaven v souladu s FBUP (2004) a objednávkou Do a MP KMAO-Yugra 662 ze dne 22. srpna 2011, na základě „Orientačního programu hlavního generála

Úkoly pro samostatné řešení Úloha 1. Optický rozdíl v průběhu dvou rušivých vln monochromatického světla je = 0,3λ. Určete fázový rozdíl těchto vln φ. (Odpověď: φ = 0.6π) Problém 2. Kolik

Vyšetření ve fyzice Lehké jevy Stupeň 8. 1 možnost

Varianta 1 1. Příkladem fenoménu, který dokládá přímočaré šíření světla, může být 1) tvorba stopy na obloze z tryskové roviny 2) existence stínu ze stromu 3) prase nad pouští 4)

Více Článků O Zánět Oka